top of page

חוזרים למעגל העבודה?

בואו להתנסות במבדק התאמה למקום עבודה

מועמד לעבודה

Office workers

מועמד יקר,

מבדק המהימנות הוא מבדק התאמה למשרה אליה אתה מועמד.

המבדק כולל שאלות ומצבים שונים, במספר נושאים על פי מאפיינים שונים, שנקבעו על ידי החברה. 


על כל שאלה, משפט, או תיאור מצב משיבים על ידי הקשה עם ה'עכבר' על התשובה המתאימה ("כן" או "לא").

במבדק זה ניתן להיבחן במגוון שפות, בין היתר בעברית, ערבית, רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית.


במידה והינך מעוניין להיבחן בשפה שאינה עברית, אנא ציין זאת בפני הבוחן.

במבדק זה, מופע כל שאלה ונושא במבדק מוגבל בזמן.

בחלוף הזמן או עם מתן תשובתך, תופיע השאלה הבאה.

במידה והינך זקוק להקלה במבחנים, יש לציין זאת בפני הבוחן.

משך המבדק הוא פחות מחצי שעה.

בהצלחה.

bottom of page