top of page

מתמקדים במניעת אבדן

שיתוף פעולה שוטף עם מחלקת הגיוס

מקדמת הצלחה במניעת אבדן פיזי ואבדן מידע

מניעת עבריינות תעסוקתית

ניהול מניעת אבדן הוא אחד האתגרים המרכזיים הניצבים בפני הארגון המודרני. שלושת הגורמים המרכזיים למורכבות הרבה הינם:

 1. בטחון מול התנהלות שוטפת - בעוד שמניעת אבדן נוגעת בכלל הפעילויות בארגון, ניסיון להגביל אותן יפגע בהתנהלות השוטפת ויעורר התנגדות. כך למשל, בדיקה יסודית של העובדים והלקוחות בכל נקודות היציאה מהארגון תימנע גניבות, אך תעכב עובדים ולקוחות, תשדר לעובדים חוסר אמון ותדרוש משאבים רבים.

 2. היעדר גבולות – מהפיכת המידע מרחיבה את זירת המאבק במניעת אבדן מעבר לגבולות הפיזיים של הארגון. גניבה או דליפת מידע הפכו קלות לביצוע וקשות לאיתור, ונושאות בחובן פוטנציאל הרסני לארגון.

 3. מדידת הצלחה כלכלית – בעידן בו הכל מדיד והצלחה מוצגת בצורה מספרית פשוטה, קשה לכמת את ערכה של מניעת אבדן. האם השווי הכלכלי של לכידת גנב נמדד רק על פי עלות המוצר שנגנב? ומה עם ההרתעה ועלות הפיצויים לעובד שסרח? וכיצד ניתן לכמת את ערכם של  אבדן מידע, דליפת סודות מסחריים ונזק תדמיתי?

 

כדי להגן על הארגון, תוך שמירה על שיתוף פעולה עם שאר המחלקות, יש צורך בפשרה. כך, למשל, במקום לסגור את הארגון באופן הרמטי, נפעל בדרכים אחרות לצמצום הסיכונים:

 1. הצבת מצלמות וגלאים תיצור הרתעה ותאפשר חקירה של אירוע לאחר שהתרחש.

 2. ספירות מלאי וסקרים יאפשרו לגלות אובדן בדיעבד.

 3. הדרכה ושיתוף צוות העובדים תתרום לגיוסם לנושא מניעת אובדן.

 

מינימום אבדן, מקסימום רווח לארגון

אם נשכיל לראות בעובדים שותפים למאבק, במקום איום, נרוויח במספר מישורים:

1. מוטיבציה – באמצעות יצירת שותפות אינטרסים בין העובדים לארגון.

2. שיתוף פעולה - רתימת העובדים למאבק במניעה של אובדן על ידי גורמים חיצוניים או פנימיים.

3. צמצום האיום הפנימי - הקטנת הסיכון לחבלה על ידי גורמים פנים ארגוניים.

כדי ליצור שיתוף פעולה בין הארגון לעובדים יש למצוא נקודת איזון בין אמון עיוור לחשדנות וניכור:

 • פעילות מניעתית – בחינה יסודית של מועמדים למניעת כניסת גורמים שליליים לארגון

 • הדרכה ושיתוף – גיוס העובדים למטרות הארגון ימנע אבדן פנימי ויספק מידע מניעתי

 • פיקוח ובקרה – בדיקות תקופתיות לאיתור תקלות יתרמו לצמצום הסיכון ולהגברת המודעות

עם זאת, נקודת המפתח ליצירת איזון בין מניעה לפעילות שוטפת היא התמודדות יעילה עם שער הכניסה המשמעותי ביותר לארגון – מחלקת הגיוס. שיתוף פעולה מיטבי עם מחלקת הגיוס יאפשר לארגון ליהנות גם מהגנה על נכסיו וגם מאיתור האנשים הנכונים בתזמון הנכון, כדי לשמור על מובילות, יציבות, מהירות וגמישות.

 

מבדקי המהימנות המתקדמים בעולם

כדי לפשט את שיתוף הפעולה בין המחלקות ולהפיק ממנו את המיטב, פיתחנו את מבדקי המהימנות של אינטגריטי מטר (מידע מפורט מופיע בהמשך). המבדקים משתלבים בטבעיות בתהליכי העבודה של שתי המחלקות ומעניקים הגנה מרבית על שלום הארגון ועל נכסיו.

 

על סמך הכרותינו עם העולם הארגוני, ניסחנו כמה נקודות שעשויות לקדם שיתוף פעולה מיטבי:

 • חשוב להכיר הן באתגר הכרוך במניעת אבדן פיזי ורעיוני והן באתגרי הגיוס.

 • מומלץ לעמוד על הדמיון והשוני בין תהליכי העבודה של המחלקות - איסוף קורות חיים מול בדיקת רקע, מבדקי אישיות וכישורים מול מבדק מהימנות, ראיון קבלה מול תשאול.

 • לצד העמידה ביעדי הגיוס, יש לקחת בחשבון נשירה של עובדים (בין היתר, בגלל מעידה).

 • על התהליך להיות מכובד וברור, תוך הכרה בכך שמניעת כניסה של גורמים שליליים הוא אינטרס של המועמד, לא פחות מאשר של הארגון. 

 • פסילת מועמד לאחר שנבחר מובילה לאבדן משאבים ולעוגמת נפש. בחינת מהימנות בשלב מוקדם מונעת פגיעה בארגון וקונפליקטים עם מחלקת הגיוס.

 • במקרים בהם עולים ממצאים בעייתיים בנוגע למועמד, יש להציע למחלקת הגיוס סיוע בתשאול שלו ובקבלת החלטות לגביו, תוך השתלבות בעבודת המחלקה השוטפת.

 • תקציב הגיוס מוגבל, ולכן עדיף לבחור במבדק מהימנות שיצמצם את הצורך בתשאול משלים (המרכיב היקר ביותר בתהליך אבחון מהימנות), מבלי לפגוע ביכולות המבדק.

 

בנוסף, כדאי לזכור מספר נקודות בנוגע לפעילותה של מחלקת הגיוס:

 • מחלקת הגיוס היא הפנים של הארגון והתנהלותה משפיעה על האופן בו הוא נתפס.

 • צוות המחלקה מודע לחשיבות המהימנות, אך עליו להתחשב בגורמים נוספים כגון, התאמה לתפקיד ולסביבת העבודה.

 • מנהלי המחלקה פועלים תחת לחץ מתמיד לגיוס מועמדים, בהתאם ליעדי כמות, איכות וזמן.

 • בעולם הגיוס נהוג לעשות שימוש בכלים סטטיסטיים להערכת אישיות וכישורים.

 • בהיעדר כלי בחינת מהימנות, קשה להפוך ראיון עבודה לתשאול הנוגע בפרטים אינטימיים.

 • משאבי המחלקה מוגבלים, ולכן יש למצוא את האיזון בין השקעה בבוחנים ובכלים חיצוניים לתוצאה הרצויה. ​

שילוב מיטבי של מבדקי מהימנות ותשאול בתהליך הגיוס

תהליך גיוס ממוצע כולל את השלבים הבאים:

איתור, ראיון קבלה, מבדק התאמה (אישיות וכישורים), מבדקי מהימנות, תשאול (במידת הצורך).

 

כדי ליצור איזון בין מהירות ויעילות התהליך לבין עלויות המרכיבים השונים בתהליך, נבנה אותו בהתבסס על ההנחות הבאות:

 • המרכיבים היקרים ביותר הם משך ראיון הקבלה והתשאול המשלים.

 • משך מבדק אישיות כישורים ארוך משמעותית ממשך מבדק מהימנות.

 • שלבים הדרושים תיאום בין מחלקתי (תשאול או ראיון על ידי מנהל בכיר) מורכבים יותר.

 

כתוצאה מכך, יתקבל התהליך הבא:

שילוב מבדק מהימנות בתהלך גיוס עובדים

להלן מדריך קצר, שמסביר את עיקרי התרשים:

 • למרות עלותו, ראיון הקבלה מופיע במקום הראשון, כדי לוודא פרטי מועמד והתאמה בסיסית.

 • אחר מכן, מופיעים מבדקים שעלותם שולית ביחס לשעת עבודה, בהתאם למשכם.

 • מאחר שעלות תשאול יקרה משמעותית מעלות מבדק, נברר ספקות שהתעוררו בעקבות מבדק המהימנות רק במידה שהמועמד עבר בהצלחה את כל המבדקים.

 • שלבים יקרים ומורכבים לתיאום יש למקם בסוף התהליך (למשל, תשאול של מנהל בכיר).

 

מערכת מיון חכמה ומבדקים מעודכנים

אינטגריטי מטר מציעה פתרון כולל בתחום האבחון, הכולל את i-pass, מערכת אבחון אישיות וכישורים ייחודית, בשילוב מערך של מבדקי מהימנות מתקדמים, אשר פותחו על סמך ידע וניסיון מעשיים.

 

יכולות המערכת נבחנו ותוקפו על ידי פסיכומטריקאית מאוניברסיטת חיפה, ואומתו על ידיאנשי מקצוע מתחומי הבטחון, המש"א והגיוס. בנוסף, המבדקים עוברים תהליכי נירמול ועדכון, כדי לוודא התאמה לשינויים החלים באוכלוסייה.

השימוש במערכת ובמבדקים עונה במדויק על הדרישות של מחלקות הגיוס והבטחון:

 1. בחינת כל האספקטים הנחוצים לצורך מדידת התאמה - כישורים מקצועיים, התאמה אישיותית למסגרת ולתפקיד ויושרה.

 2. איתור והצפה של נתונים חיוניים – המערכת מספקת דו"ח מפורט, הכולל עובדות וחשדות, אותן ניתן לבחון באמצעות כלים משלימים כגון, בדיקת רקע או תשאול פרונטלי.

 

נוסף על מניעת קליטת עובדים בלתי מתאימים, מוביל השימוש במערכת לחיסכון בעלויות הכרוכות בארגון ימי גיוס מרוכזים. מאחר שהמבדקים דורשים רק מחשב ונציג של הארגון, ניתן לקיים אותו במשרדים או בכל מקום אחר, ללא צורך בשכירת חלל ובתשלום למאבחנים חיצוניים.

יתרונות מרכזיים נוספים:

 • התאמה מלאה לצרכי הארגון – בחירת נושאים, שפה ומשך ובניית מבחנים מותאמי משרה.

 • דיוק מרבי - תהליך המיון מתמקד בביצועים וביכולות, ללא הטיות רגשיות. כתוצאה מכך, התוצאות מדויקות יותר ומאפשרות בחירה או פסילה מושכלות של עובדים.

 • פשטות ושקיפות – הדוחות מספקים הסבר מפורט על הממצאים ומאפשרים הפעלת שיקול דעת מלא וניהול נכון של תשאול, במידת הצורך.

 • גמישות – הדוח מאפשר שקלול של נתונים נוספים, אשר נחשפים במהלך בדיקות ותשאולים נוספים, על מנת לקבל החלטות מושכלות. 

 • איתור ניסיונות הסתרת מידע – המבדקים היחידים המסוגלים לאתר השמטה מכוונת של פרטים החיוניים לצורך קבלת ההחלטה. בהמשך, ניתן לבצע תשאול משלים.

 • אבטחת מידע – אבטחת המידע במערכת מנוהלת בהתאם לתקן ISO-27001:2013 ולהנחיות רמו"ט. כמו כן, ניתן להגדיר הרשאות לכל עובד ולמנוע חשיפה למידע רגיש.

 • חווית משתמש אינטואיטיבית – אין צורך בידע מקדים. תוצאות המבחן מופיעות באופן מיידי וברור, ללא צורך בניתוח המידע.

 • הטמעה קלה – הצוות שלנו מלווה את תהליך ההטמעה, בהיבט המקצועי ובהיבט הטכני.

 • ליווי והדרכה – כדי להפיק את המרב מהמידע הנחשף בדוח, אנחנו  מקיימים הדרכות בנושאי תשאול ובדיקות רקע.

 • תמיכה טכנית ומקצועית אונליין.

 • עדכונים ושדרוגים מתבצעים באופן אוטומטי.

 ​

שירותים משלימים

במקרים מסויימים, יש צורך בביצוע פעולות משלימות, כדי לאפשר מיצוי מרבי של המידע הנחשף במבדקים.

אנחנו מציעים מגוון שירותים משלימים לארגונים שאינם נוהגים לבצע אותם בעצמם:

 • אימות קורות חיים - אימות פרטים מול מקומות עבודה ולימודים

 • בדיקת רקע - בדיקה והצלבה של נתונים ממאגרי מידע חוקיים

 • תשאול משלים - תשאול של המועמד לצורך בירור פרטים שעלו בדוח המהימנות

 • תשאול מלא - תשאול מקיף בכל הנושאים שהוגדרו ע"י המעסיק

 • בדיקת פוליגרף – על ידי בודק מקצועי ​

בנוסף, אנחנו מקיימים מבדקי אמינות עובדים תקופתיים. זהו מבדק מתקדם, המאפשר לארגונים לבצע בדיקות אמינות מקיפות לכל אורך השנה. שימוש קבוע במבחן, מאפשר לארגון לקבל תמונה מדויקת על המתרחש בחברה ולאתר חריגות, החל מאי קיום נהלים פנימיים ועד לעבירות פליליות. הפלטפורמה הבלעדית מאפשרת התאמה מלאה של מבדק האמינות לצרכי הארגון, באופן המבטיח את התוצאות הטובות והאמינות ביותר. המבדקים משמשים גם ככלי מניעה והרתעה ומאפשרים למנוע אבדן ולהתמודד עם אי סדרים פנימיים.

bottom of page