top of page

שילוב מנצח

שיתוף פעולה שוטף עם מחלקת הביטחון

מגדיל את הסיכוי להצלחה בגיוס

מבחן אמינות בתהליך הגיוס

איתור וגיוס של עובד מתאים הוא תהליך מורכב. המועמדים צריכים להפגין שילוב של תכונות ויכולות רלוונטיות ממספר תחומים: כישורים מקצועיים, כישורים אישיים ומהימנות. יתרה מזאת, תהליך הגיוס מתבצע פעמים רבות במסגרת לוח זמנים צפוף, תוך דרישה לעמוד ביעדים, להשלים תקנים או לקיים גיוס המוני.

 

עם זאת, חשוב להקפיד לא להתפשר בכל הנוגע ליושרה הפנימית של המועמדים, להתאמה לקוד המוסרי הארגוני ולהכרה בחשיבותם של דיווחים. בעוד שגיוס של עובד בלתי מתאים מוביל לבזבוז של משאבים יקרים, חבלה מכוונת מצד עובד עלולה לפגוע בפעילות הארגון, במוניטין שלו ובמורל הקבוצתי. נוסף על גניבה ואבדן פיזי, מהפיכת המידע מאפשרת לכל עובד לאגור ולהדליף מידע מסווג וסודות מסחריים.

 

הכרות מעמיקה יותר עם מועמדים עשויה לתרום להתמודדות מוצלחת עם אתגרי הגיוס. כדי לאפשר זאת, מומלץ לקיים ערוץ תקשורת יעיל ופורה בין מחלקות הגיוס והביטחון בארגון. שילוב הכוחות הזה מאפשר לשרטט תמונה רחבה ומדויקת ככל האפשר של מועמד, על ההיבטים המקצועיים, האישיים וההתנהגותיים שלו.

 

מבדקי המהימנות המתקדמים בעולם

כדי לפשט את שיתוף הפעולה בין המחלקות ולהפיק ממנו את המיטב, פיתחנו את מבדקי המהימנות של אינטגריטי מטר (מידע מפורט מופיע בהמשך). המבדקים משתלבים בטבעיות בתהליכי העבודה של שתי המחלקות ומאפשרים לגייס את העובדים הטובים ביותר. חשוב לציין שנקודת המוצא שלנו היא שמרבית המועמדים ישרים, והמבדקים מאפשרים לאתר את המעטים שמהווים סיכון לארגון.

 

על סמך הכרותינו עם העולם הארגוני, ניסחנו כמה נקודות שעשויות לקדם שיתוף פעולה מיטבי:

 

 • חשוב להכיר הן באתגרי הגיוס והן באתגר הכרוך במניעת אבדן פיזי ורעיוני.

 • מומלץ לעמוד על הדמיון והשוני בין תהליכי העבודה של המחלקות - איסוף קורות חיים מול בדיקת רקע, מבדקי אישיות וכישורים מול מבדק מהימנות, ראיון קבלה מול תשאול.

 • לצד העמידה ביעדי הגיוס, יש לקחת בחשבון נשירה של עובדים (בין היתר, בגלל מעידה).

 • על התהליך להיות מכובד וברור, תוך הכרה בכך שמניעת כניסה של גורמים שליליים הוא אינטרס של המועמד, לא פחות מאשר של הארגון. 

 • פסילת מועמד לאחר שנבחר מובילה לאבדן משאבים ולעוגמת נפש. בחינת מהימנות בשלב מוקדם מונעת פגיעה בארגון וקונפליקטים עם מחלקת הביטחון.

 • במקרים בהם עולים ממצאים בעייתיים בנוגע למועמד, חשוב לשתף את צוות הביטחון בתשאול שלו ובקבלת החלטות בנוגע למידת מהימנותו.

 

בנוסף, כדאי לזכור מספר נקודות בנוגע לפעילותה של מחלקת הביטחון:

 • לצד תשאול העובדים, מנהלת המחלקה את מערך האבטחה הארגוני (לרבות כתיבת נהלים וביצוע הדרכות), מפקחת על תחום המהימנות (בין היתר, באמצעות סקרי סיכונים) ואמונה על הקשר עם גורמי בטחון חיצוניים.

 • עובדי המחלקה פועלים תחת לחץ מתמיד לאיתור מעילות, הונאות וגנבות ולהגברת מודעות.

 • משאבי המחלקה מוגבלים, ולכן יש למצוא את האיזון בין אופי המוצרים לתוצאה הרצויה.

 • שילוב מיטבי של מבדקי מהימנות ותשאול בתהליך הגיוס.

 

תהליך גיוס ממוצע כולל את השלבים הבאים:

איתור, ראיון קבלה, מבדק התאמה (אישיות וכישורים), מבדקי מהימנות, תשאול (במידת הצורך).

 

כדי ליצור איזון בין מהירות ויעילות התהליך לבין עלויות המרכיבים השונים בתהליך, נבנה אותו בהתבסס על ההנחות הבאות:

 • המרכיבים היקרים ביותר הם משך ראיון הקבלה והתשאול המשלים.

 • משך מבדק אישיות כישורים ארוך משמעותית ממשך מבדק מהימנות.

 • שלבים הדרושים תיאום בין מחלקתי (תשאול או ראיון על ידי מנהל בכיר) מורכבים יותר.

 

כתוצאה מכך, יתקבל התהליך הבא:

שילוב מבדק מהימנות בתהליך גיוס עובדים

להלן מדריך קצר, שמסביר את עיקרי התרשים:

 • למרות עלותו, ראיון הקבלה מופיע במקום הראשון, כדי לוודא פרטי מועמד והתאמה בסיסית.

 • לאחר מכן, מופיעים מבדקים שעלותם שולית ביחס לשעת עבודה, בהתאם למשכם.

 • מאחר שעלות תשאול יקרה משמעותית מעלות מבדק, נברר ספקות שהתעוררו בעקבות מבדק המהימנות רק במידה שהמועמד עבר בהצלחה את כל המבדקים.

 • שלבים יקרים ומורכבים לתיאום יש למקם בסוף התהליך (למשל, תשאול של מנהל בכיר).

מערכת מיון חכמה ומבדקים מעודכנים:

אינטגריטי מטר מציעה פתרון כולל בתחום האבחון, הכולל את i-pass, מערכת אבחון אישיות וכישורים ייחודית, בשילוב מערך של מבדקי מהימנות מתקדמים, אשר פותחו על סמך ידע וניסיון מעשיים.

 

יכולות המערכת נבחנו ותוקפו על ידי פסיכומטריקאית מאוניברסיטת חיפה, ואומתו על ידיאנשי מקצוע מתחומי הבטחון, המש"א והגיוס. בנוסף, המבדקים עוברים תהליכי נירמול ועדכון, כדי לוודא התאמה לשינויים החלים באוכלוסייה. השימוש במערכת ובמבדקים עונה במדויק על הדרישות של מחלקות הגיוס והבטחון:

 1. בחינת כל האספקטים הנחוצים לצורך מדידת התאמה - כישורים מקצועיים, התאמה אישיותית למסגרת ולתפקיד ויושרה.

 2. איתור והצפה של נתונים חיוניים – המערכת מספקת דו"ח מפורט, הכולל עובדות וחשדות, אותן ניתן לבחון באמצעות כלים משלימים כגון, בדיקת רקע או תשאול פרונטלי.

 

נוסף על מניעת קליטת עובדים בלתי מתאימים, מוביל השימוש במערכת לחיסכון בעלויות הכרוכות בארגון ימי עיון. מאחר שהמבדקים דורשים רק מחשב ונציג של הארגון, ניתן לקיים אותו במשרדים או בכל מקום אחר, ללא צורך בשכירת חלל ובתשלום למאבחנים חיצוניים.

 

יתרונות מרכזיים נוספים:

 • התאמה מלאה לצרכי הארגון – בחירת נושאים, שפה ומשך ובניית מבחנים מותאמי משרה.

 • דיוק מרבי - תהליך המיון מתמקד בביצועים וביכולות, ללא הטיות רגשיות. כתוצאה מכך, התוצאות מדויקות יותר ומאפשרות בחירה או פסילה מושכלות של עובדים.

 • פשטות ושקיפות – הדוחות מספקים הסבר מפורט על הממצאים ומאפשרים הפעלת שיקול דעת מלא וניהול נכון של תשאול, במידת הצורך.

 • גמישות – הדוח מאפשר שקלול של נתונים נוספים, אשר נחשפים במהלך בדיקות ותשאולים נוספים, על מנת לקבל החלטות מושכלות. 

 • איתור ניסיונות הסתרה – המבדקים היחידים המסוגלים לאתר השמטה מכוונת של פרטים החיוניים לצורך קבלת ההחלטה. בהמשך, ניתן לבצע תשאול משלים. 

 • אבטחת מידע – אבטחת המידע במערכת מנוהלת בהתאם לתקן ISO-27001:2013 ולהנחיות רמו"ט. כמו כן, ניתן להגדיר הרשאות לכל עובד ולמנוע חשיפה למידע רגיש.

 • חווית משתמש אינטואיטיבית – אין צורך בידע מקדים. תוצאות המבחן מופיעות באופן מיידי וברור, ללא צורך בניתוח המידע.

 • הטמעה קלה – הצוות שלנו מלווה את תהליך ההטמעה, בהיבט המקצועי ובהיבט הטכני.

 • ליווי והדרכה – כדי להפיק את המרב מהמידע הנחשף בדוח, אנחנו  מקיימים הדרכות בנושאי תשאול ובדיקות רקע.

 • תמיכה טכנית ומקצועית אונליין

 • עדכוני ושדרוגים מתבצעים באופן אוטומטי

 • ​שירותים משלימים

 • במקרים מסויימים, יש צורך בביצוע פעולות משלימות, כדי לאפשר מיצוי מרבי של המידע הנחשף במבדקים.

אנחנו מציעים מגוון שירותים משלימים לארגונים שאינם נוהגים לבצע אותם בעצמם:

 • אימות קורות חיים - אימות פרטים מול מקומות עבודה ולימודים

 • בדיקת רקע - בדיקה והצלבה של נתונים ממאגרי מידע חוקיים

 • תשאול משלים - תשאול של המועמד לצורך בירור פרטים שעלו בדוח המהימנות

 • תשאול מלא - תשאול מקיף בכל הנושאים שהוגדרו ע"י המעסיק

 • בדיקת פוליגרף – על ידי בודק מקצועי ​

בנוסף, אנחנו מקיימים מבדקי אמינות עובדים תקופתיים. זהו מבדק מתקדם, המאפשר לארגונים לבצע בדיקות אמינות מקיפות לכל אורך השנה. שימוש קבוע במבחן, מאפשר לארגון לקבל תמונה מדויקת על המתרחש בחברה ולאתר חריגות, החל מאי קיום נהלים פנימיים ועד לעבירות פליליות. הפלטפורמה הבלעדית מאפשרת התאמה מלאה של מבדק האמינות לצרכי הארגון, באופן המבטיח את התוצאות הטובות והאמינות ביותר. המבדקים משמשים גם ככלי מניעה והרתעה ומאפשרים למנוע אבדן ולהתמודד עם אי סדרים פנימיים.

bottom of page