top of page

האנשים הנכונים

כלים מתקדמים לגיוס מהיר, מדויק ובטוח

גיוס

גיוס עובדים הוא אחד האתגרים המורכבים ביותר הניצבים בפני ארגון. איתור והשמה של עובד מתאים מותנים במגוון פרמטרים – התאמה מקצועית לתפקיד, התאמה אישיותית לארגון, יושרה ומהימנות. בעוד שגיוס מוצלח תורם לקידום הארגון ויעדיו, גיוס של עובד שאינו מתאים עלול להוביל לבזבוז זמן ומשאבים ולפגיעה במערכת – החל מפגיעה ברוח הקבוצה וסיכון המוניטין ועד לגניבה או ריגול תעשייתי.

מבט על שולחן של עובד עם מחשב וניירת

תמיכה בתהליכי המיון, הגיוס וההשמה

הפלטפורמה והמבדקים של אינטגריטי מטר מאפשרים לקבל תמונה מלאה של מועמד לתפקיד טרום גיוסו, באמצעות שילוב של מבחנים מקצועיים ואישיותיים, הבוחנים את כלל האספקטים הדרושים למדידת התאמתו לארגון. ההתמקדות בתוצרים ממוחשבים מונעת הטיות רגשיות, מבטיחה תוצאות מדויקות יותר ומאפשרת בחירה מושכלת של עובדים.

משלב הגיוס ולכל אורך תקופת ההעסקה

כדי לתרום להצלחת הגיוס ולצמצום הסיכון הכרוך בתהליך, מציעה אינטגריטי מטר מגוון מבדקים:

? למה לבחור באינטגריטי מטר

אייקון של דמות עם כוכבית במקום ראש
בחורה מסתכלת ליד אנשים בישיבה

שיתוף פעולה מנצח

ההכרה בחשיבותו של שיתוף הפעולה בין מחלקות כח האדם והבטחון להצלחת תהליך הגיוס, הובילה את אינטגריטי מטר לפתח את המבדקים תוך התחשבות בדרישותיהן של שתי המחלקות:

  • מענה מקיף הן לאתגרי הגיוס והן לצורך הארגוני במניעת אבדן

  • שילוב של כלים משני העולמות - כגון, אימות קורות חיים וביצוע בדיקת רקע

  • אבחונים מעמיקים המגנים על האינטרסים הארגוניים, תוך שמירה על כבוד המועמד

  • איתור מוקדם של מועמדים בלתי מתאימים העלולים לגרום נזק

  • שיתוף פעולה בין מחלקתי בתשאול מועמדים בעלי פוטנציאל בעייתי

התאמה מלאה של המבדקים ליעדים ולרוח הארגוניים

*

אבחון יכולות מקצועיות ואישיות, לצד מדד מהימנות

*

הטמעה והפעלה נוחות ופשוטות

*

הפרופיל המקיף והמדויק ביותר של מועמדים לעבודה

*

חיסכון במשאבים –
מניעת הכשרה של עובדים לא מתאימים וגיוס מחדש

*

קיום ימי מיון ממוחשבים בכל מקום, בפשטות ובמהירות

*

קבלת תוצאות מידיות, מנומקות וחד משמעיות

*

גמישות ויכולת שקלול מהירה של נתונים חדשים

*

חדר אנשים עובדים עם מחשבים
bottom of page