top of page

מדיניות והודעת פרטיות

לאתר השיווקי ומערכת אינטגריטי מטר

מדיניות פרטיות

זהותם של בקרי המידע ופרטי קשר

"בקרי מידע" הינם האנשים או הארגונים אשר קובעים את המטרות שלשמן, ואת האופן שבו כל מידע פרטי מעובד. כמו כן,  הם אלה שמקבלים החלטות בלתי תלויות בנוגע למידע הפרטי ו/או שולטים באופן אחר במידע הפרטי האמור. לצרכי ה-GDPR, אינטגריטי מטר בע"מ הינה בקר המידע ביחס למידע הפרטי המתואר במדיניות והודעת הפרטיות הנ"ל. 

ניתן ליצור קשר עם מתאם הגנת המידע שלנו בכתובת:

אימייל: dpco@integritymeter.com

מטרות והיקף

מטרת המסמך זה היא לספק לכם כנושאי המידע שלנו הצהרה בנוגע לנהליה ומחויבויותיה של אינטגריטי מטר בע"מ [הארגון] ביחס לפרטיות והגנת המידע, והסבר על זכויותיכם בתור נושאי המידע. הודעת הפרטיות מסבירה איזה מידע פרטי אנו נאסוף ונעבד אודותיכם בקשר לפונקציות ולשירותים של הארגון. אין אנו אחראים לתוכן או להודעות הפרטיות בכל האתרים להם אנו מספקים קישורים חיצוניים. הודעה זו חלה על ההתנהלות העסקית שלנו, על האתר והפלטפורמה שלנו, שאליהם ניתן לגשת דרך הקישור https://www.integritymeter.co.il ועל תת-דומיינים, כמו גם על כל אפליקציית מובייל המיוחסת לארגון ונשלטת על-ידו.  

הארגון ממוקם מחוץ לאיחוד האירופי, אך נכנס בהיקף ה-GDPR תחת סעיף 3(2). הארגון אינו נדרש למנות נציג באיחוד האירופי ע"פ סעיף 27(2)  ב-GDPR.

חוקים החלים עלינו:

בישראל:

 • חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981

 • תקנות הגנת הפרטיות של הרשות להגנת הפרטיות

 • תקנות הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי (GDPR)

עדכונים

הנהלים שלנו, כמתואר להלן, עשויים להשתנות, אך כל שינוי יפורסם. ברצוננו לבקש מכם לקרוא את ההודעה הנ"ל מעת לעת על מנת לוודא כי הנכם מבינים את אופן השימוש במידע הפרטי שאתם מספקים. ייתכן שנפנה אליכם גם באימייל בכדי ליידע אתכם אם וכאשר אנו מעדכנים את ההודעה הנ"ל, בכדי לוודא שאתם מיודעים.

כל שינוי במדיניות והודעת הפרטיות יפורסם באתר הארגון כך שתוכלו תמיד להיות מודעים לסוג המידע שאנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו, ותחת אילו נסיבות אנו חושפים אותו, אם בכלל. אם בכל עת אנו נחליט להשתמש במידע פרטי באופן שונה בתכלית מזה המתואר במדיניות והודעת הפרטיות הנ"ל, או שבאופן אחר נחשף אליכם בזמן שהוא נאסף, אנו נודיע לכם על השינוי, והיכן שביססנו או נבסס את העיבוד החדש בהסכמה, תהיו רשאים לבחור האם לאפשר לנו להשתמש במידע שלכם באופן החדש או לא.

מדוע וכיצד אנו מוודאים ציות?

חוקי פרטיות והגנת המידע מספקים זכויות לפרטים ביחס לשימוש במידע הפרטי שלהם ע"י ארגונים, ובכלל זה הארגון. חוקי האיחוד האירופי בדבר פרטיות והגנת מידע חלים על חלק מהפעילויות שבהן אנו מעורבים בנוגע לאיסוף, אחסון, ניהול, חשיפה של המידע הפרטי ושימושים אחרים בו. מלבד היות הציות חובתנו, ציות על ידינו לחוקי פרטיות והגנת המידע מסייע לפרטים בביטחון בזמן ההתקשרות איתנו ומסייע לנו לשמור על מוניטין חיובי ביחס לאופן שבו אנו מנהלים את המידע הפרטי. 

עלינו להדגים אחריות בדבר מחויבויות פרטיות והגנת המידע שלנו. כלומר, עלינו להיות מסוגלים להראות כיצד אנו מצייתים לחוק החל בעניין פרטיות והגנת מידע, וכי למעשה צייתנו לחוקים. זאת אנו עושים, בין היתר, באמצעות מדיניות ונהלים כתובים, ע"י שילוב ציות לפרטיות והגנת מידע בתוך המערכות והכללים העסקיים שלנו, ע"י ניטור פנימי של ציות לפרטיות והגנת מידע ובחינה מתמשכת של הנ"ל, וע"י נקיטת פעולות אם נציגינו, ובכלל זה עובדים או קבלנים, אינם עומדים בכללים.  בנוסף, יש לנו מחויבויות מסוימות בנוגע לשמירת תיעוד אודות עיבוד המידע שלנו.

מי חייב לציית?

כל נציגינו, הכוללים עובדים וקבלנים, נדרשים לציית למדיניות הפרטיות והגנת המידע שלנו (אשר משולבת בתוך מדיניות ותיעוד בטחון המידע שלנו לפי תקן – ISO27001) המדווחים במדיניות והודעת הפרטיות הנ"ל כאשר הם מעבדים מידע פרטי בשמנו. ייתכן שנחשוף מידע פרטי של אנשים\ארגונים בפני צדדים שלישיים אמינים למטרות הרשומות ומוסברות במסמך הנ"ל או כפי שיוסבר לכם בעת שאנו אוספים את המידע שלכם. אנו דורשים מכל הצדדים השלישיים להחזיק אמצעים אבטחה טכניים ותפעוליים במקום ע"מ להגן על המידע הפרטי שלכם, בהתאם לחוק הפרטיות והגנת המידע החל ולמדיניות שלנו.  

מה הם עקרונות וחוקי הגנת המידע?

אנו מתמקדים בציות לעקרונות הנ"ל המצוינים בחוק הפרטיות והגנת המידע:

היענות לחוק, הגינות ושקיפות – מידע פרטי חייב להיות מעובד באופן חוקי, הוגן ושקוף. 

הגבלת מטרה – מידע פרטי חייב להיאסף למטרות ספציפיות, מפורשות ולגיטימיות ואין לעבד אותו באופן שאינו תואם למטרות הנ"ל.

מזעור מידע – מידע פרטי חייב להיות מספק, רלוונטי ומוגבל לצורך הנוגע למטרות עבורן הוא מעובד. 

דיוק – מידע פרטי חייב להיות מדויק ובעת הצורך, מעודכן. יש לתקן או למחוק מידע פרטי שאינו מדויק.

החזקה – יש לשמור מידע פרטי בפורמט הניתן לזיהוי ולמשך זמן שאינו ארוך יותר מן הנדרש. 

שלמות וחיסיון – יש לשמור על מידע פרטי באופן מאובטח. 

אחריות – תחת חוקי ה-GDPR, עלינו לא רק לציית לששת העקרונות הנ"ל, אלא עלינו להיות מסוגלים להדגים שאנו מצייתים ע"י שמירת תיעוד בנוגע לכלל ההחלטות. 

אילו סוגים של מידע פרטי אנו נעבד?
מידע פרטי רגיל

אנו נאסוף מידע פרטי אודותכם בהתאם למטרות המפורטות במסמך הנ"ל. 

מידע פרטי בקטגוריה מיוחדת

לא נאסוף מידע בקטגוריה מיוחדת מכם באופן מפורש כנושאי מידע הממוקמים באיחוד האירופי.

מידע פרטי של ילדים

שירותינו אינם מכוונים לילדים ואנו לא נעבד את המידע הפרטי של ילדים, אלא אם ישנו בסיס תקין או הסכם שירות עם ספק שירות לילד. עליכם להיות לפחות בגיל 18 בכדי ליצור חשבון ולעסוק בפעילויות ועסקאות באתר, בפלטפורמה, במדיה החברתית והדיגיטלית שלנו. ע"י יצירת חשבון או עיסוק בפעילויות או עסקאות במדיה החברתית והדיגיטלית שלנו, אתם מאשרים כי אתם לפחות בגיל 18 ומסוגלים באופן מלא להיענות ולציית לתנאי השימוש הרגילים שלנו ולמדיניות והודעת הפרטיות הנ"ל. 

אם נודע לנו כי ילד הגיש לנו מידע פרטי דרך המדיה החברתית או הדיגיטלית שלנו ללא ההרשאות הנכונות או ההסכמות, אנו נמחק את המידע הפרטי האמור.

למי יש גישה למידע פרטי או מעבד אותו?
מנהלים ועובדים של העסק

מנהלים ועובדים של הארגון הכפופים להסכמי סודיות יעבדו מידע פרטי בשם הארגון. 

ספקי שירות

ייתכן שנשתמש בספקי שירות אמינים העשויים להיחשב כמעבדי מידע, תת-מעבדים או צדדים שלישיים. עלינו להחזיק בהסכמים כתובים בנוגע לכל מעבדי המידע שלנו ובטרם שאנו חותמים על כל הסכם, עלינו לבדוק ולוודא שאבטחת המידע של המעבד נעשית לשביעות רצוננו. בנוסף, על ההסכמים להכיל סעיפים ספציפיים הנוגעים להגנת המידע. אנו דורשים מכל ספקי השירות להחזיק אמצעי בטיחות טכניים ותפעוליים במקום בכדי להגן על המידע הפרטי שלכם, בהתאם לחוקי האיחוד האירופי בעניין הגנת מידע. לכל ארגון או פרט כאמור תהיה גישה למידע הפרטי הנדרש בכדי לבצע את הפונקציות הנ"ל, אך אינם רשאים להשתמש בו לכל מטרה אחרת.

אנו משתמשים בספקי השירותים להלן במהלך העסקים שלנו:

נתוני בדיקות של אינטגריטי מטר:

 

 • ספק שירותי חוות שרתים הממוקם באירלנד

 • ספק שירותי חוות שרתים הממוקם בישראל

 • מפיצים מקומיים

 • ספקי חשבוניות

 • ספקי שירותי תשאול

 • נתוני אתר מסחרי:

 • WIX

 • גוגל אנליטיקס 

 • גוגל DoubleClick

 • YouTube
   

רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת, לכן אנו ממליצים שתבדקו את מדיניות והודעת הפרטיות לסירוגין. 

חשיפה

ייתכן שנחשוף את המידע האישי שלכם אם אנו תחת חובה לחשוף בכדי לציית לכל חבות חוקית, או בכדי לאכוף או ליישם כל חוזה עם נושא המידע או הסכמים אחרים; או בכדי להגן על זכויותינו, נכסינו, או בטיחות העובדים שלנו, הלקוחות או אחרים. הנ"ל כולל דיווחי מידע אודות תקריות (כנדרש) לרשויות האכיפה והענות לכל דרישה אחרת מאת רשויות האכיפה לספק מידע ו/או מידע פרטי עבורם לצורך זיהוי, חקירה ו/או תביעה של עבירות או בקשר לגזר דין בגין פשיעה.

מעבר למצוין לעיל, אנו לא נחשוף מידע פרטי לכל צד שלישי ללא הסכמתכם מלבד במקרים שבהם נמצא פרט בסכנה פוטנציאלית או היכן שנדרש ע"פ חוק.

לאן עובר המידע שלכם?

אנו מעבדים את המידע הפרטי של נושאי מידע בישראל בשרתים שלנו בישראל ומגבים אותם בחוות השרתים באירלנד. מעבר לכך, המידע לא עובר אל מחוץ לישראל במהלך העסקים הרגיל שלנו.

העברות עוגייה (Cookie)

בהתאם לבחירתכם בעוגיות באתר השיווקי:

 • חמש עוגיות סטטיסטיות שולחות מידע לארה"ב – נחשב נאות.

 • 14 עוגיות שיווק שלוחות מידע לארה"ב – נחשב נאות.

העברות בינלאומיות

אם אנו מעבירים את המידע הפרטי שלכם אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA), אנו מוודאים שרמה נאותה של הגנה ניתנת לו ע"י וידוא כי לפחות אחת מההגנות הבאות מיושמת:

 1. אנו נעביר את המידע הפרטי שלכם רק למדינות שנקבע כי הן מספקות רמת הגנה נאותה למידע הפרטי ע"י נציבות האיחוד האירופי.

 2. ייתכן שנשתמש בחוזים ספציפיים המאושרים ע"י נציבות האיחוד האירופי המעניקים למידע פרטי את אותה ההגנה שיש לו באירופה היכן שאנו משתמשים בספקי שירות מסוימים.

 3. ייתכן שנעביר את המידע לספקים בארה"ב באם הם חלק מ-'מגן הפרטיות' הדורש מהם לספק הגנה דומה למידע פרטי הנחלק בין אירופה לארה"ב. 

קבלת החלטות אוטומטית ואפיון

בהתאם לסעיף 22(1) ל-GDPR, לנושאי המידע תהה הזכות שלא להיות כפופים להחלטה המבוססת על עיבוד אוטומטי בלבד, כולל אפיון, המפיק השפעות חוקיות בנוגע לו או לה, או השפעות משמעותיות דומות הנוגעות לו או לה. קבלת החלטות אוטומטית מתייחסת להחלטה המתקבלת על בסיס עיבוד אוטומטי של המידע הפרטי שלכם בלבד. הכוונה הינה לדוגמה, עיבוד המשתמש בקוד תוכנה או אלגוריתם, שאינו דורש התערבות אנושית. היות ואפיון יכול להשתמש בעיבוד אוטומטי, לעיתים זה מקושר לקבלת החלטות אוטומטית. לא כל תוצאות האפיון נעשים באמצעות קבלת החלטות אוטומטית, אך ניתן לעשות זאת. 

הפלטפורמה שלנו מעוצבת בכדי ליצור דוחות מותאמים אישית המבוססים על נתונים שאתם מספקים. הפלטפורמה שלנו מעוצבת באופן לפיו אדם נדרש לנתח ולסכם דוחות. ככזו, הפלטפורמה שלנו אינה נופלת בהיקפו של סעיף 22(1) ל-GDPR.

אבטחה

ה-ISMS שלנו מוסמך תחת תקן ISO27001. ייתכן שנשתמש בספקי צד שלישי ושותפי אירוח בכדי לספק את החומרה, תוכנה, תשתית, אחסון, וטכנולוגיה רלוונטית הנדרש לתפעול העסק שלנו. אנו מקפידים על נהלי אבטחה מחמירים באחסון וחשיפה של המידע הפרטי שלכם ובכדי להגן עליו מפני אובדן מקרי, השמדה או נזק. אנו נוקטים אמצעי אבטחה נאותים נגד עיבוד המידע שלכם שלא ע"פ חוק או סמכות, וכנגד אובדן מקרי או נזק למידע הפרטי. המידע שאתם מספקים לנו מוגן ע"י הצפנה מודרנית, מניעת פולשים, וטכניקות של גישה לחשבונות. יישמנו נהלים וטכנולוגיות בכדי לתחזק את האבטחה של כל מידע פרטי מנקודת האיסוף ועד לנקודת ההשמדה. מידע פרטי יועבר למעבד מידע רק אם הם יסכימו לציית לנהלים והמדיניות הללו, או אם הם מניחים במקום בעצמם אמצעים נאותים. אנו מתחזקים אבטחת מידע באמצעות הגנה על חיסיון, יושרה וזמינות של המידע הפרטי, כמוגדר להלן: 

חיסיון משמעו כי רק אנשים המורשים להשתמש במידע יכולים לגשת אליו.

שלמות משמעה כי מידע פרטי צריך להיות מדויק ותואם למטרה למענה הוא מעובד.

זמינות משמעה כי משתמשים מורשים צריכים לקבל את הגישה למידע אם הם זקוקים לו למען מטרות מורשות.

אחזקת מידע

אנו מנהלים לו"ז אחזקת מידע מתועד. באופן כללי, נחזיק את המידע הפרטי שלכם למשך הזמן הנדרש בלבד, בכדי למלא את המטרות למענן אספנו אותו ועד שלוש (3) שנים לאחר מכן או כפי שהותר אחרת ע"י החוקים החלים. ייתכן שנחזיק את המידע שלכם במהלך תקופת הזמן הנדרשת בכדי להשלים את פעילויות העסק הלגיטימיות שלנו, ובכלל זה עבור מענה, אחריות או דיווח של כל דרישת חוק.

בכדי לקבוע את תקופת האחזקה הנאותה של מידע פרטי, אנו לוקחים בחשבון את הכמות, אופי, ורגישות המידע הפרטי, את הסיכון הפוטנציאלי לנזק עקב שימוש לא מאושר או חשיפה של המידע הפרטי, המטרות לשמן אנו מעבדים את המידע הפרטי שלכם והאם אנו יכולים להשיג את המטרות האלו דרך אמצעים אחרים, והדרישות החוקיות החלות.

שיווק

איננו משתמשים במידע שלכם למטרות שיווקיות.

ייתכן שנשתמש במידע הפרטי שלכם מסטטיסטיקות של האתר השיווקי כדי ליצור תמונת מצב של מה שלדעתנו אתם אולי רוצים או צריכים, או במה אתם עשויים להתעניין, אך זאת תהיה תמונת מצב כללית יותר לעומת תמונת מצב מותאמת אישית וספציפית.

באופן זה אנו מחליטים אילו מוצרים, שירותים והצעות יכולים להיות רלוונטיים עבורכם ביחס לאופן בו משתמשים אחרים מנצלים את המוצרים והשירותים שלנו.

אנו שואפים לספק לכם את הבחירות הנוגעות לשימושים מסוימים במידע פרטי, בייחוד בעניין שיווק ופרסום. באופן נאות, אתם תישאלו האם ברצונכם לקבל כל מידע שיווקי מאיתנו. 

אנו לא נחלוק את המידע הפרטי שלכם, ובמיוחד שום נתוני בדיקות, עם אף צד שלישי למטרות שיווק. אתם רשאים להתנגד לשיווק ישיר ע"י שימוש בפרטי הקשר הנ"ל בכדי לבטל הסכמה או לעשות שימוש בקישורי ביטול ההסכמה בהתקשרות. 

עוגיות ומידע טכני פרטי אחר

אנו מעודדים אתכם ללמוד אודות עוגיות וכיצד לשלוט בהן באתר להלן או אתרים דומים: https://www.allaboutcookies.org

עוגיות (Cookies)

עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המועברים לכונן הקשיח במחשב שלכם דרך דפדפן האינטרנט שלכם בכדי לאפשר לנו לזהות את הדפדפן שלכם ולעזור לנו לאתר מבקרים באתר שלנו. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים עוגיות באופן אוטומטי, אך אם זהו רצונכם, אתם יכולים להגדיר את הדפדפן שלכם כדי למנוע ממנו לקבל עוגיות. 

אפשרות ה-'עזרה' בסרגל הכלים ברוב הדפדפנים תאמר לכם איך למנוע מהדפדפן שלכם לקבל עוגיות חדשות, איך לגרום לדפדפן שלכם להודיע לכם כשמתקבלת עוגייה חדשה, או כיצד לנטרל עוגיות לחלוטין. 

ספק שירות האתר שלנו מגיש עוגיות הנחשבות לנדרשות באופן פונקציונלי בלבד. אם ברצונכם לחסום את העוגיות האלו, אנא עשו שימוש במידע לעיל בכדי לעשות כן. בשלב זה איננו יכולים להציע את האפשרות או לבקש את הסכמתכם לעוגיות הנ"ל בשל הגבלות טכנולוגיות, אולם, אנו ממפקחים על סיטואציה זו ונעדכן את הפונקציונליות, מנגנוני ההסכמה ואת ההודעה הנ"ל ככל שהמצב ישתנה. 

מידע טכני פרטי

ככל האתרים, אנו אוספים מידע סטטיסטי ואנליטי אחר הנאסף ע"ב מצטבר על כלל המבקרים באתר שלנו. ייתכן שנאסוף מידע טכני בשל שיקולי אבטחה. לא נעשה כל ניסיון לזהות מבקרים אינדיבידואלים או לקשר את המידע הפרטי הרשום מטה עם כל אינדיבידואל. אנו נשתמש במידע הטכני רק עבור מטרות סטטיסטיות ומנהליות אחרות.

ייתכן שנאסוף מידע פרטי מכם כאשר אתם מבקרים באתר שלנו ומאשרים קבלת עוגיות. מידע זה עשוי לכלול מידע סטנדרטי המגיע מכם (כגון סוג הדפדפן ושפתו), את כתובת האינטרנט ("כתובת IP"), ואת הפעולות שאתם נוקטים באתר שלנו (כגון אילו עמודים נצפון באתר, ואילו קישור נלחצו). אנו שמים לב לכך שכתובת ה-IP שלכם נחשבת למידע פרטי תחת ה-GDPR.מידע מסוים בנוגע לשימוש ברשת נחשף באמצעות ספק שירות האינטרנט שלנו שמתעד חלק מהמידע להלן. בעוד שאיננו ניגשים למידע זה באופן רגיל, המידע הטכני עשוי לשמש בכדי ליידע את אמצעי האבטחה שלנו, בכדי לאפשר לנו לשפר את המידע שאנו מספקים למשתמשים אחרים, כדי לגלות כמה אנשים מבקרים באתרים שלנו ולמטרות סטטיסטיות. המידע שאנו מקבלים תלוי בפעילותכם בעת הביקור באתר שלנו:​

 • כתובת ה-IP שבה אתם משתמשים.

 • התאריך והשעה שבהם נכנסתם לאתר שלנו.

 • העמוד שאליו נכנסתם, והמסמכים שהורדו.

 • כתובת האינטרנט הקודמת שממנה קושרתם ישירות אל האתר שלנו.

 • סוג התוכנה ששימשה בכדי לגשת לאתר שלנו.
   

מכירה של עסקים

ייתכן מצב בו נחוצה העברת מידע (כולל המידע הפרטי שלכם) לצד שלישי במקרה כגון מכירה, מיזוג, פירוק, כינוס נכסים או העברה של כל או הרוב המוחלט של הנכסים של הארגון בהינתן שהצד השלישי מסכים להיצמד לתנאי מדיניות והודעת הפרטיות, ובהינתן כי הצד השלישי ישתמש במידע הפרטי שלכם אך ורק למטרות שלמענן סיפקתם לנו אותו. המידע הפרטי שיועבר יוגבל למה שנחוץ בלבד. היכן שיתאפשר לנו לעשות כן, אתם תיודעו אודות כל העברה שכזו ותינתן לכם ההזדמנות לבטל את הסכמתכם במקרה החל.  

מידע אודות הסכמה

ע"י הסכמה, כאשר המצב דורש זאת, לעיבוד המידע הפרטי שלכם על ידינו בהתאם למדיניות והודעת הפרטיות הנ"ל, אתם נותנים לנו את הרשות לעבד את המידע הפרטי שלכם באופן ספציפי למטרות שזוהו.

אתם רשאים לבטל את הסכמתכם בכל עת ע"י מתן אינדיקציה חד-משמעית לרצונכם, ע"י הצהרה או נקיטת פעולה ברורה שבאמצעותה אתם מסמנים את הבקשה לביטול ההסכמה לעיבוד המידע הפרטי הנוגע אליכם. אם יש לכם כל שאלה בנוגע לביטול ההסכמה, אנא צרו קשר עם מתאם הגנת המידע שלנו באמצעות פרטי הקשר הנ"ל. 

לביטול ההסכמה לא תהה השפעה בנוגע לחוקיות העיבוד שהתבסס על ההסכמה לפני ביטולה.

פרטים אודות פעילויות עיבוד מידע

להלן פרטי המידע אותו אנו מעבדים, והסיבות האפשריות לעיבוד:

 • שם ופרטי קשר - כדי לנהל את מערכת היחסים שלנו איתך כלקוח, מפיץ, ספק או קבלן שלנו. (א) ביצוע חוזה שאתה צד אליו (ב) הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים שלנו (להבטיח את ניהול השירותים).

 • שם העסק ופרטי קשר - כאשר העסק הוא עוסר מורשה או שותפות, הנחשב לנתונים אישיים, כדי לנהל את מערכת היחסים שלנו איתך כלקוח, מפיץ, ספק או קבלן שלנו. (א) ביצוע חוזה שאתה צד אליו (ב) הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים שלנו (להבטיח את ניהול השירותים).

 • שם ופרטי קשר - כדי לשווק לך. (א) הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים שלנו (לודא שהמכירות יימשכו) (ב) הסכמה

 • שם, פרטי קשר ונתוני תשלום - כדי לאפשר תשלום עבור שירותים שניתנו. (א) ביצוע חוזה שאתה צד אליו (ב) הכרחי למילוי חובתנו החוקית

 • שם ופרטי קשר - לספק לך מידע הקשור לשירותים. (א) ביצוע חוזה שאתה צד אליו

 • שם ופרטי קשר - יצירה וניהול של חשבון משתמש.  (א) ביצוע חוזה שאתה צד אליו (ב) הכרחי למילוי חובתנו החוקית

 • שם, פרטי קשר, שמות משתמש וסיסמאות - לאימות משתמשי קצה ברשת או בשירותים אחרים.  (א) ביצוע חוזה שאתה צד אליו

 • שם ופרטי קשר - לנהל את מערכת היחסים שלנו איתך כלקוח ב- CRM שלנו. (א) ביצוע חוזה שאתה צד אליו (ב) הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים שלנו (לודא שהמכירות יימשכו)

 • שם, פרטי קשר, תאריך לידה ומספר ת.ז - כדי לאפשר ביצוע המבחן אנו זקוקים לפרטים אלה. אנו עובדים עם הגיל שלך מכיוון שזה מסייע לאדם שבוחם את ממצאי המבדק. אנו דורשים מספר תעודת הזהות שלך כדי ליצור קשר חד ערכי לבדיקה שלך. (א) ביצוע חוזה עם מעסיק \ מעסיק פוטנציאלי שלך. (ב) הסכמה (בהתאם להחלטת הלקוח)

 • תשובותיך לשאלות המבדק - כדי לייצר עוד עבור הלקוח שלנו. (א) ביצוע חוזה עם מעסיק \ מעסיק פוטנציאלי שלך. (ב) הסכמה (בהתאם להחלטת הלקוח)

 • תמונות ממצלמת הרשת שלך - כדי לאפשר ללקוח שלנו לוודא מי ביצע את המבדק (כאשר המבדק נערך מחוץ למשרדו.  (א) ביצוע חוזה עם מעסיק \ מעסיק פוטנציאלי שלך. (ב) הסכמה (בהתאם להחלטת הלקוח)

 • שם ופרטי קשר - למשלוח דוחות ועדכונים.   (א) ביצוע חוזה שאתה צד אליו

 • פרטי זיהוי במדיה חברתית - כאשר אתה בוחר להתקשר איתנו דרך פלטפורמות מדיה חברתית ואנחנו צריכים להגיב.  (ב) הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים שלנו (לודא שהמכירות יימשכו ולטפל בפניות)

 • שם ופרטי קשר - שימוש בפרטים שאתה שולח דרך טופס אינטרנטי או יצירת קשר. (א) צעדים הכרחיים לפני הכניסה לחוזה שאתה צד אליו.

 • שם ופרטי קשר - להודיע לך על שינויים בתנאים שלנו או במדיניות זו. (א) הכרחי למילוי חובתנו החוקית. (ב) הסכמה

 • שם ופרטי קשר - לבקש ממך להשאיר חוות דעת או לערוך סקר. (א) הכרחי למען האינטרסים הלגיטימיים שלנו (כדי לעדכן את הרשומות שלנו ולבדוק כיצד הלקוחות משתמשים במוצרים / שירותים שלנו)

 • שם, פרטי קשר וכתובת אינטרנט - לניהול והגנה על העסק והאתר שלנו (כולל פתרון בעיות, ניתוח נתונים, בדיקות, תחזוקת מערכת, תמיכה, דיווח ואחסון נתונים). (א) הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים שלנו (לניהול העסק שלנו, אספקת שירותי ניהול ו- IT, אבטחת רשת, למניעת הונאות ובהקשר של ארגון מחדש של עסק או פעילות מחדש של קבוצה) (ב) הכרחי למילוי חובתנו החוקית

 • כתובת אינטרנט - כדי להשתמש בניתוח נתונים לשיפור האתר, המוצרים / השירותים שלנו, שיווק, קשרי לקוחות ומשקיעים וחוויות לקוח. (א) הכרחי לאינטרס הלגיטימי שלנו (להגדיר סוגי לקוחות עבור המוצרים והשירותים שלנו, לשמור על האתר שלנו מעודכן ורלוונטי, לפתח את העסק שלנו ולעדכן את אסטרטגיית השיווק שלנו). 

 • שם ופרטי קשר - כדי לענות לשאלתך, משובך או תלונתך. (א) ביצוע חוזה שאתה צד אליו (ב) הכרחי למילוי חובתנו החוקית

 • שם, פרטי קשר ופרטי חשבוניות - כדי לעמוד בהתחייבויות המס שלנו. (א) הכרחי למילוי חובתנו החוקית

איזה זכויות יש לכם?

בנסיבות מסוימות, ע"פ חוק ניתנת לכם הזכות:

 • לבקש מידע בנוגע לשאלה האם אנו מחזיקים מידע פרטי אודותיכם, ואם כן, מהו המידע הנ"ל ומדוע אנחנו מחזיקים/משתמשים בו.

 • לבקש גישה למידע הפרטי שלכם (ידוע בתור "בקשת גישה של נושא מידע"). הנ"ל מאפשר לכם לקבל עותק של המידע הפרטי שאנו מחזיקים אודותיכם ולבדוק כי אנו מעבדים אותו בהתאם לחוק.

 • לבקש תיקון של מידע פרטי שאנו מחזיקים אודותיכם. הנ"ל מאפשר לכם לתקן כל מידע חלקי או לא מדויק שאנו מחזיקים אודותיכם. 

 • לבקש את מחיקת המידע הפרטי שלכם. הנ"ל מאפשר לכם לבקש מאיתנו למחוק או להסיר מידע פרטי במקום בו אין סיבה טובה שנמשיך לעבד אותו. ניתנת לכם גם הזכות לבקש מאיתנו למחוק או להסיר את המידע הפרטי אודותיכם כאשר מימשתם את זכותכם להתנגדות לעיבוד (ראו מטה). 

 • להתנגד לעיבוד המידע הפרטי שלכם כאשר אנו נשענים על אינטרס לגיטימי (או על זה של צד שלישי) ויש דבר מה בנוגע למצב הספציפי שלכם שגורם לכם לרצות להתנגד לעיבוד על בסיסו. ניתנת לכם גם הזכות להתנגד היכן שאנו מעבדים את המידע הפרטי אודותיכם למטרות שיווק ישיר.

 • להתנגד לקבלת החלטות אוטומטית הכוללת אפיון, כלומר לא להיות נתונים לקבלת החלטות אוטומטית ע"י שימוש שלנו במידע הפרטי אודותיכם או ביצוע אפיון שלכם.

 • לבקש את הגבלת העיבוד של המידע הפרטי אודותיכם. הנ"ל מאפשר לכם לבקש מאתנו להשהות את עיבוד המידע הפרטי אודותיכם, למשל אם אתם רוצים שאנחנו נבסס את דיוקו או את הסיבה בגינה הוא מעובד.

 • לבקש העברה של המידע הפרטי שלכם  אליכם בצורה אלקטרונית מובנית או לצד אחר (ידוע בתור הזכות "להעברת מידע"). הנ"ל מאפשר לכם לקחת את המידע מאתנו בפורמט אלקטרוני הניתן לשימוש ומאפשר לכם להעביר את המידע שלכם לצד אחר, בצורה אלקטרונית הניתנת לשימוש. 

 • בביצוע מבדק, הנך מאשר כי במקרה בו תהיה מעוניין לעיין בתוצאות הבדיקה ו/או בתוצאות התשאול (אם וככל שיערך לך תשאול לאחר המבדק), אינטגריטי מטר תהיה רשאית להשמיט את פרטי שיטת הבדיקה, את אופן המיון, את תוכן והשאלות וכל סוד מסחרי אחר מהמבדק עצמו ואף במקרים חריגים שלא למסור פרטים הנוגעים למעסיק שהזמין את הבחינה, והכל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ”א-1981. 

כיצד אתם מממשים את זכויותיכם?

מינינו מתאם להגנת המידע בכדי לפקח על הציות למחויבויות הגנת המידע והפרטיות שלנו ולמדיניות הנ"ל ותקנונים אחרים שלנו. אם יש לכם כל שאלה אודות המדיניות הנ"ל או אודות הציות שלנו להגנת מידע, אנא צרו קשר עם מתאם הגנת המידע שלנו.

נושאי מידע חייבים לבצע בקשה פורמאלית עבור מידע פרטי שאנו מחזיקים אודותיהם או באופן אחר לממש את הזכויות שלהם להגנת המידע, בין אם באמצעות בקשת גישה או באופן אחר, ע"י יצירת קשר עם מתאם הגנת המידע שלנו שיגיב לבקשה בתוך 30 ימים. 

אנו מחויבים לציית (בכפוף לחריגים) לבקשותיכם כמפורט ע"פ חוק.

חריגים אלו נוגעים במידע בריאותי, חשיפות שעשויות באופן סביר לגרום לפגיעה בבריאותכם הנפשית או הפיזית או מצבים רגשיים ודעות הניתנות בחשאי מתוך אמון. 

ניתן ליצור קשר עם מתאם הגנת המידע שלנו בכתובת:

אימייל: dpco@integritymeter.com

זכותכם להגיש תלונה

אתם, כנושאי המידע זכאים להתלונן בכל עת לרשות הגנת המידע המפקחת בנוגע לסוגיות בעניין עיבוד המידע הפרטי שלכם מצדנו. היות והשרת הישראלי שלנו ממוקם בישראל ואנו מנהלים את עיבוד המידע שלנו כאן, אנו פועלים תחת הרגולציה של רשם מאגרי המידע בישראל.

bottom of page